News

Broler.Serwis the partner of the authorized BMW Auto Fus Dealer
Broler.Serwis the partner of the authorized BMW Auto Fus Dealer

With a great pleasure we would like to announce that Broler Bosch Service became the official partner of the authorized BMW Auto Fus Dealer.

We participate in the "Partnership with quality" program, under which we provide our Customers the original BMW autoparts and accessories.

Moreover, we participated in the Aftersales Online System (AOS) training  for BMW, BMW Motorrad, MINI and Rolls-Royce Motor Cars, Aftersales Information Research (AIR), programming, coding and diagnostics for BMW cars and MINI (ISTA), KeyReader, Condition Based Service (SBS) as well as Media Blaster Machine - Walnut Blasting, conducted by the BMW Auto Fus Dealer.

We would like to invite you to view our certificates gallery, as well as to use our services or take consultations with our specialists.

See also

Merry Christmas and Happy New Year
Merry Christmas and Happy New Year
Broler.Serwis car showroom offer
Broler.Serwis car showroom offer

Book a visit at Broler.Serwis

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Broler Bosch Service w celach marketingowych, w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) o treści marketingowej pochodzących od Broler Bosch Service.

* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Broler Bosch Service telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 243 z późn. zm.).

Administratorem Danych jest Broler Bosch Service z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzemieślników 5/7, 03-684 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych powinny być skierowane na adres e-mail: broler@bosch-service.pl

* Required box

broler.serwis

× This website uses cookies. By using it, you consent for their use in accordance with current browser settings .