Certificates

broler.serwis

The Reliable Company Certificate by Rzetelna Firma

The Reliable Company Certificate by Rzetelna Firma

Show Show
Bosch Car Service authorization Certificate

Bosch Car Service authorization Certificate

Show Show
Management System Certificate ISO 9001:2015

Management System Certificate ISO 9001:2015

Show Show
ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Show Show
Management System Certificate ISO 9001:2008

Management System Certificate ISO 9001:2008

Show Show
ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Show Show
Zbigniew Broler Master Craftsman's Diploma

Zbigniew Broler Master Craftsman's Diploma

Show Show
Master Craftsman’s Diploma

Master Craftsman’s Diploma

Show Show
Certificate confirming membership in the Automotive Crafts Guild in Warsaw

Certificate confirming membership in the Automotive Crafts Guild in Warsaw

Show Show
Certificate of participation in the training

Certificate of participation in the training "Network team management" Z. Broler

Show Show
Certificate of participation in the training

Certificate of participation in the training "Network team management" A. Broler

Show Show
Certificate of participation in the training

Certificate of participation in the training "Network active sales" Z. Broler

Show Show
Certificate of participation in the training

Certificate of participation in the training "Network active sales" A. Broler

Show Show
Certificate confirming formal-legal and technical possibilities of gas installation assembly

Certificate confirming formal-legal and technical possibilities of gas installation assembly

Show Show
Certificate of the Partner of the Authorized BMW Dealer

Certificate of the Partner of the Authorized BMW Dealer

Show Show
Aftersales Online System Certificate

Aftersales Online System Certificate

Show Show
We encourage you to view the gallery of certificates during your visit in our service!

We encourage you to view the gallery of certificates during your visit in our service!

Show Show
Certificate issued online up to date at www.rzetelnafirma.pl

Certificate issued online up to date at www.rzetelnafirma.pl

Show Show
The Trustworthy Car Workshop by The Good Mechanic

The Trustworthy Car Workshop by The Good Mechanic

Show Show

Book a visit at Broler.Serwis

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Broler Bosch Service w celach marketingowych, w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) o treści marketingowej pochodzących od Broler Bosch Service.

* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Broler Bosch Service telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 243 z późn. zm.).

Administratorem Danych jest Broler Bosch Service z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzemieślników 5/7, 03-684 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych powinny być skierowane na adres e-mail: broler@bosch-service.pl

* Required box

broler.serwis

× This website uses cookies. By using it, you consent for their use in accordance with current browser settings .