Get to know us

Broler.Serwis is a Polish company operating in the automotive industry

Broler.Serwis is a Polish company operating in the automotive industry for three generations

Along with our employees and Customers, we form a symbolic family of enthusiasts of cars with a star on the hood.

Broler.Serwis operates within the Bosch Car Service network

Broler.Serwis operates within the Bosch Car Service network

We have always strived for our work and passion to translate into our services conforming to the highest standards, with the use of modern diagnostic equipment and highest quality spare parts.

Our slogan - "Broler.Serwis Cars With Passion" fully reflects the nature of our work and dedication to Customers who love cars.

Our strengths include:

over 28 years of company history

over 28 years of company history

17 service bays plus Carwash and Auto Detailing Studio

17 service bays plus Carwash and Auto Detailing Studio

Experienced and stable team

Experienced and stable team

Authorized Bosch Car Service

Authorized Bosch Car Service

Book a visit at Broler.Serwis

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Broler Bosch Service w celach marketingowych, w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) o treści marketingowej pochodzących od Broler Bosch Service.

* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Broler Bosch Service telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 243 z późn. zm.).

Administratorem Danych jest Broler Bosch Service z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzemieślników 5/7, 03-684 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych powinny być skierowane na adres e-mail: broler@bosch-service.pl

* Required box

broler.serwis

× This website uses cookies. By using it, you consent for their use in accordance with current browser settings .