Bosch Car Service

Bosch Service is a brand with many years of tradition

Bosch Service is a brand with many years of tradition, world famous for the high standard of automotive services offered.

We joined the Bosch Car Service network, adapting our offer to the constantly growing demands of the automotive market. The Broler Bosch Service workshop is an independent legal and financial unit, connected with Bosch by a bilateral authorisation contract.

Mechanik

We meet the highest standards imposed by Bosch and proudly emphasise our productive cooperation.

Our technicians, office and management staff, systematically participate in specialist trainings and examinations for further certification. Bosch Service is also an excellent preparation in the scope of requirements formulated by new technologies.

Please visit BS Broler webpage at www.broler.bosch-service.pl

Brief history of Bosch:

| 1921 First Bosch service point: Eisemann, Hamburg.
First Bosch service point: Eisemann, Hamburg.
| 1925 First Bosch Service symbol in red, as a registered trademark
First Bosch Service symbol in red, as a registered trademark
| 1930 Standardised, guidelines for Bosch Service valid worldwide
Standardised, guidelines for Bosch Service valid worldwide
| 1971 Introduction of a Bosch Service modern logo
Introduction of a Bosch Service modern logo
| 1991 Use of ESI software on a CD-ROM
Use of ESI software on a CD-ROM
| 1999 The year of presenting a new Bosch Service logo and opening first the opening Bosch Car Service point
The year of presenting a new Bosch Service logo and opening first the opening Bosch Car Service point
| 2012  Authorisation of the company
Authorisation of the company
| 2018 The largest network of authorised service stations in the world
The largest network of authorised service stations in the world

Advantages connected with Bosch authorisation:

 • highest quality
 • knowledge acquired during specialised trainings at the Bosch Training Centre
 • possibility to use Bosch know-how
 • full trust and clear costs
 • constant access to a rich offer of high-quality spare parts
 • Bosch diagnostic devices
 • keeping the warranty
 • servicing all brands

broler.serwis

Apart from provided repair services, Broler Bosch Service offers a broad range of Bosch car parts and accessories in our Parts Department

broler.serwis

 • CDI injection systems elements
 • HV lines and elements thereof
 • flow meters
 • lambda probes
 • fuel pumps
 • ignition and glow plugs
 • newest generation car and motorcycle batteries
 • wipers
 • bulbs
 • drive belts
 • filters
 • brake system elements
 • many other products applied also in factory equipment of all passenger car and truck manufacturers

Book a visit at Broler.Serwis

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Broler Bosch Service w celach marketingowych, w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) o treści marketingowej pochodzących od Broler Bosch Service.

* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Broler Bosch Service telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 243 z późn. zm.).

Administratorem Danych jest Broler Bosch Service z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzemieślników 5/7, 03-684 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych powinny być skierowane na adres e-mail: broler@bosch-service.pl

* Required box

broler.serwis

× This website uses cookies. By using it, you consent for their use in accordance with current browser settings .